BaggrundFORMÅL


§1

Swend’s Bluesband er stiftet for at fejre dette univers’ store kunstnere.

Det er desuden et mål at udvide medlemmernes kulturelle horisont.

 

§2

Bestemmelsen i §1 opfyldes bl.a. ved, at der afholdes parties, skabes events og arrangeres ud-af-huset ture.

 

§3

Det er op til hvert enkelt medlem at arrangere og afholde arrangementer og bestemme hvem eller hvad, det skal dreje sig om.

Ligeledes er det op til hver enkelt at bestemme tid og sted.

Joined ventures er naturligvis velkomne.


§4

Begrænsningerne i hvem der kan optages i bandet og hvem der kan indgå under betegnelsen ”Friends” er brede og falder naturligt.


§5

”The Rock ’n’ Roll Widows” kan frit inviteres med til givne arrangementer, uden at det dog på noget tidspunkt må tage overhånd.


§6

Smalle Swend er ukrænkelig formand for og leder af bandet og han genvælges, hvis der holdes generalforsamling.